INTERNATIONAL CORPORATE SERVICE WITH CONFIDENCE


     Svenska
 
     English


Renemes Management AB

Box 4008

195 04 Rosersberg

Sweden


+46 10-708 04 91

ekonomi@dalco.se

Årsinformation

 

Female executive working at her computer

Årsinformation (Annual Return)

Detta dokument skall innehålla nedanstående information, vilken måste skickas till det Engelska Bolagsverket (Register of Companies) i viss tid efter bolagsstämman. Dock senast 4 veckor efter att de upptättats och undertecknats av godkänd bolagstecknare. Dessa uppgifter skall inte förväxlas med bolagets årsredovisning/bokslut (Annual Accounts).

Den årliga informationen (annual return) skall innehålla följande från bolaget:

 

  1. Namn
  2. Registreringsnummer
  3. Vilken typ av bolag
  4. Registrerad kontorsadress, inkl tele.,fax, mail, etc.
  5. Adress där bolaget arkiverar sina dokument, om inte samma som ovan.
  6. Verksamhetsområden
  7. Namn och adress till bolagssekreteraren (Company Secretary)
  8. Namn, adress, födelsedatum, nationalitet och yrke för alla styrelsemedlemmar
  9. Datum när denna information upprättades

OBS!  Det anses som en kriminell handling i Engand om man inte sänder in bolagets årliga information (annual return) inom 4 veckor efter att de upprättats. Företagets sekreterare (Company Secretary) och Styrelsen (Company Directors) har det fulla ansvaret och kan åtalas om inte detta uppfylls.

order_button-4