INTERNATIONAL CORPORATE SERVICE WITH CONFIDENCE


     Svenska
 
     English


Renemes Management AB

Box 4008

195 04 Rosersberg

Sweden


+46 10-708 04 91

ekonomi@dalco.se

Bolagsordning

 

london124.jpg

Bolagsordning (Memorandum and Articles of Association)

Bolagsordningen är ett av flera viktiga dokument som behövs för att registrera ett engelskt bolag. Vi tillhandahåller bolagsordning för aktiebolag (vilket är den normala strukturen för att mindre företag) samt också bolagsordning för partner ägda bolag (vilket exempelvis kan vara föreningar och klubbar).

 

I bolagsordningen finns:

Företagets namn, var det registrerade fästet finns (England, Wales eller Skottland) samt bolagets verksamhet. Bolagets verksamhet kan helt enkelt vara vanlig normal affärsverksamhet eller genensamma aktiviteter i en klubb eller förening.

order_button-3