INTERNATIONAL CORPORATE SERVICE WITH CONFIDENCE


     Svenska
 
     English


Renemes Management AB

Box 4008

195 04 Rosersberg

Sweden


+46 10-708 04 91

ekonomi@dalco.se

Bolagssekreterare

 

London

Bolagssekreterare (Company Secretary)

I alla engelska aktie-bolag (LTD), skall i enlighet med brittisk lag finnas en Company Secretary.
Denna sekreterare ansvarar för löpande administrativa uppgifter i bolaget, vilka är nödvändiga för bolagets drift och skötsel. Framförallt är det denna persons ansvar att bolagets lagenliga förpliktelser uppfylls gentemot respektive myndighet.

Uppgifterna är viktiga och kräver särskild utbildning och examen bl.a inom det bolagsjuridiska området.
I arbetsuppgifterna ingår rapportering av årsredovisninig och deklaration till berörda myndigheter. Styrelsen i bolaget har också ett stort ansvar att se till att relevant dokumentation finns tillgänglig.

En Company Secretary ser också till att förbereda nödvändig dokumentation i samband med förändringar i bolaget såsom:

  1. framtagande och fördelning av aktier för nya ägare
  2. överlåtelse av aktier
  3. förändring av aktiekapital
  4. registrering av personella förändringar i bolaget
  5. behjälplig vid framtagande av års redovisning

order_button-3