INTERNATIONAL CORPORATE SERVICE WITH CONFIDENCE


     Svenska
 
     English


Renemes Management AB

Box 4008

195 04 Rosersberg

Sweden


+46 10-708 04 91

ekonomi@dalco.se

Frihetsbevis

 

Freedom

Frihetsbevis för konkurs (Certificate of Good Standing)

Frihetsbevis för konkurs tillhandahålles av Registreringsmyndigheten som en bekräftelse på att det registrerade bolaget har skickat in alla de nödvändiga dokument och uppgifter som krävs för att upprätthålla myndigheternas lagstadgade krav när det gäller företaget och dess verksamhet. Registreringsmyndigheten utfärdar aldrig ett sådant Frihetsbevis om bolaget inte lämnat in den årliga informationen, årsredovisningen eller på annat sätt missat att lämna korrekta uppgifter om bolagets verksamhet, ägarskap eller kontroll.

 

Bevis på konkursfrihet undertecknas av behörig tjänsteman hos Registreringsmyndigheten. Beviset visar i minsta utförandet bolagets namn och registreringsnummer. Om så önskas kan beviset innehålla namn på styrelsemedlemmar och aktieägare.

Denna typ av bevis efterfrågas av olika parter som har ett intresse för bolaget, exempelvis vill ofta banker och andra finansiella samarbetspartners ha ett sådant bevis på att allt står rätt till i bolaget. Vissa internationella partners kan kräva att äktheten av beviset är bekräftat av Notarius Publicus eller liknande.

Normalt får inte ett sådant bevis vara äldre än tre (3) månader.

order_button-3