INTERNATIONAL CORPORATE SERVICE WITH CONFIDENCE


     Svenska
 
     English


Renemes Management AB

Box 4008

195 04 Rosersberg

Sweden


+46 10-708 04 91

ekonomi@dalco.se

Internationella bolag

Tack vare de fördelaktiga regler som EU erbjuder när det gäller bolagsbildningar över gränserna har intresset också ökat för svenska företagare att titta på en etablering utomlands.

Tidigare var intresset stort för att bilda internationella bolag för att på det sättet skatteplanera.  Det har numera ersatts av möjligheterna att utöka sina affärsmöjligheter på ett mer optimalt sätt. Framförallt genom att utöka sin verksamhet inom EU. Det är dock fortfarande helt enligt reglerna att bilda bolag exempelvis Offshore, så länge det det utförs på rätt sätt och samklang med gällande regler.

Genom det breda internationella nätverk av kontakter som Renemes Management AB besitter har vi möjlighet att, i det flesta fall, kunna erbjuda hjälp och assistans. Kan vi inte hjälpa till kommer vi att tala om för kunden att vår möjlighet att stå till tjänst är begränsad. Vi kommer dock att försöka rekommendera kunden andra vägar.

Renemes Management AB har en mångårig erfarenhet av internationella bolagsbildningar. Kontakta oss för en genomgång av vilka möjligheter som finns och som passar in i just ert fall.