INTERNATIONAL CORPORATE SERVICE WITH CONFIDENCE


     Svenska
 
     English


Renemes Management AB

Box 4008

195 04 Rosersberg

Sweden


+46 10-708 04 91

ekonomi@dalco.se

Registreringsbevis

 

Nelsons Column

Registreringsbevis (Certificate of Incorporation)

Ett engelskt AB (LTD) räknas som en separat självständig juridisk enhet som lyder under de brittiska bolagslagarna som opererar helt självständigt och är avgränsat från aktieägare samt de som har kontrollen över bolaget. Aktieägarna äger och kontrollerar bolaget, men har ett begränsat ansvar gentemot bolagets kreditgivare. Efter registrering kommer bolaget att finnas i ett bolagsregister hos ”Company Registry” (Bolagsverket) och därmed räknas bolaget som separat juridisk enhet. Ett registreringsbevis skickas till bolaget vid ny registrering samt vid eventuella förändringar i bolaget.

 

I England såväl som i Sverige finns några olika typer av bolagsbildningar, såväl aktiebolag som andels ägda bolag. Vilken typ av bolag man väljer är helt beroende på verksamheten man bedriver, dvs. operativt eller endast holding.

Aktiebolag bildas oftast när man har affärsverksamhet som skall vara vinstgivande. Aktiebolag skall också ha en styrelse som utses av aktieägarna samt helst också sekreterare (Company Secretary). Styrelsen är oftast lika med aktieägarna framförallt gäller detta för mindre företag.

order_button-3