INTERNATIONAL CORPORATE SERVICE WITH CONFIDENCE


     Svenska
 
     English


Renemes Management AB

Box 4008

195 04 Rosersberg

Sweden


+46 10-708 04 91

ekonomi@dalco.se

Tjänster

Service

Nedan följer en kort presentation av de tjänster och möjligheter
som Renemes Management AB kan erbjuda.


Företagsetablering internationellt

Renemes Management AB samarbetar med några av de ledande företagen inom internationell företagsetablering och därtill hörande tjänster. Vi har därför möjlighet att erbjuda våra kunder bolagsbildning/registrering i några av de vanligaste länderna inom EU.  Tack vare vår långa erfarenhet tillsammans med starka partners gör att vi kan erbjuda marknaden ett brett utbud av service och tjänster.

Företagsetablering i Sverige

När det gäller etablering och registrering i Sverige, har Renemes Management AB egen personal, som är välutbildad och erfaren för att lösa de flesta frågeställningar kring svenska bolag och dess administration. Via våra samarbetspartners kan vi också lösa kundernas önskemål när det gäller frågor där vi inte själva har nödvändig kunskap och erfarenhet. Det viktiga är att våra kunder inte skall behöva spendera sin dyrbara tid på att själva söka dessa tjänster, vi ser till att kunden får en så optimal lösning som möjligt.

Bokförings- och redovisningstjänster

De flesta av dessa tjänster erbjuder vi via vår egen personal och exakt som för övrig service och tjänster tar vi fram bästa möjliga lösning via våra samarbetspartners, där vi inte själva har tillräcklig kunskap och erfarenhet.

Bank- och finansiella tjänster, samarbete med kapitalförvaltare både inom och utom EU

Via ett brett kontaktnät såväl i Sverige som Internationellt hjälper vi till med att förse våra kunder med bra bankförbindelser för såväl bolaget som privat om så önskas. Denna service inkluderar även möjlighet för våra kunder att diskutera sina privata såväl som bolagets kapitalplaceringar med hjälp av kompetenta och auktoriserade rådgivare. Tillsammans med våra samarbetspartners inom bank- och finanssektorn är vi noga med att följa de lagar och regler som idag gäller i respektive land. Det är idag viktigare än någonsin att veta med vem man gör affärer (Know Your Client).

Lokal företagsledning

För såväl de internationella som de svenska bolagen ser vi till at det finns en lokal företagsledning om kunden så önskar. Denna tjänst är främst för de kunder som inte har möjlighet att leda den dagliga skötseln av bolaget när det gäller kontakt med bl.a. myndigheter, leverantörer, kunder etc. Är också ett alternativ när ägarna vill vara anonyma samt att det underlättar med en lokal kännedom om marknaden såväl som lagar och förordningar.

Administration

Administrationen av ett bolag oavsett var det är registrerat, skall ske lokalt. Denna tjänst är viktigt på grund av att kunskapen om lagar och förordningar i det flesta fall är högst lokalt. Renemes Management AB ställer som krav att respektive bolags administration sköts lokalt av oss. Vi har egen personal som har kunskap och erfarenhet för att utföra dessa tjänster. I övriga länder där vi inte själva har egen personal har vi täckt upp detta via samarbete med ledande bolag inom varje område.

Skatterådgivning

Genom vår egen kunniga och erfarna medarbetare och det samarbete vi har med juridiska experter inom skatteområdet, är Renemes Management AB en stark samtalspart för företagare som vi etablera sig såväl i Sverige som Internationellt. Hos oss är det viktigt att också kunna tala om för en kund när vi inte möjlighet och kunnande att klara av att lösa kundens specifika önskemål. Dock försöker vi alltid att hitta andra alternativ.

Juridisk rådgivning

När det gäller juridik samarbetar Renemes Management AB med en oberoende affärsjuridisk advokatbyrå som erbjuder rådgivning och tjänster inom hela den affärsjuridiska sektorn. Advokatbyråns klienter utgörs av såväl svenska som internationella företag av varierande storlek, från börsnoterade bolag till mindre ägarledda företag. Advokatbyrån samarbetar med ett välrenommerat europeiskt nätverk av advokatbyråer för att på så sätt kunna biträda klienter på den internationella scenen.

Kreditupplysning, kreditbevakning, fakturering/fakturabevakning, factoring, inkasso och leasing

Inom ovanstående områden samarbetar Renemes Management AB med ett av Sveriges största företag. Ett företag som kan erbjuda såväl svenska som Internationella kunder dessa tjänster. Vår samarbetspartner finns representerad i hela Sverige och via Internationellt nätverk erbjuds ovanstående tjänster även till kunder utanför Sverige. Nu finns det även möjlighet att få tillgång till vissa av tjänsterna via Internet.

Internationellt nätverk för Business to Business

De personer som verkar inom Renemes Management AB och dess samarbetspartners, har all en lång erfarenhet i samklang med hög kompetens och känsla för god service. Flera av oss har tillbringat många år såväl i Sverige som utomlands och under den skaffat många värdefulla kontakter inom olika affärsområden. I de flesta fall vet dessa kontakter inte om den andras existens och därmed inte heller vilka olika möjligheter som finns till samarbete. I vår affärsidé ingår att försöka att hjälpa dessa företag att komma i kontakt med varandra. Vi kommer framöver att utveckla detta ytterligare, framförallt genom att utnyttja de medel som står till buds ex. Internet. Eftersom det också ingår i vår affärsidé att erbjuda full sekretess och konfidentialitet, kommer vi att diskutera med varje enskild klient hur och på vilket sätt man skall genomföra samarbete. Eftersom vi redan idag har 100-tals med kontakter dels egna, men också via samarbetspartners, vet vi att behovet av dessa tjänster är stort. Känner Ni som företag redan idag att det finns behov eller önskemål om kontakter på något speciellt område, tveka inte att höra av Er till oss. Vi kanske kan förmedla en intressant affärsmöjlighet till Er.